logo

OBECNÉ INFORMACE

Informace se týkají vymezovacích a podkladových podložek, odvodňovacích krytek a ostatních plastových výrobků k plastovým, hliníkovým a euro oknům.
Tyto plastové výrobky jsou vyrobeny z čistého polypropylenu MOSTEN a odpovídá čs. hygienickýn předpisům pro styk s poživatinami.

Tyto výrobky nepodléhají výrobní certifikaci, prohlášení o shodě, ani systémovému certifikátu podle normy ISO řady 9000.

Charakteristika a použití

Polypropylen MOSTEN je homopolymer s úzkou distribucí molekulových hmotností, vysokou tekutostí taveniny a antistatickou aditivací určený pro vstřikování. Vyznačuje se výbornou zpracovatelností, nízkým smrštěním, zlepšenou transparentností a vysokým leskem. Je vhodný zejména pro vstřikování předmětů s velkým poměrem dráhy toku k síle stěny a vstřikování do zásobných forem.

Materiálové listy ke staženi:

Makrostab UV 21.4.2018 434.3 KiB

Mosten GB 506 9.12.2018 92.9 KiB

Mosten MT 230 21.4.2018 54.7 KiB

PP Sabic EN10204-31 21.4.2018 248.3 KiB

Typické vlastnosti

vlastnost hodnota zk. metody
index toku (230C,21,2N) 25 g/10 min ISO 1133
měrná hmotnost 910 kg/m3 ISO 1183
mez kluzu 33 MPa ISO 527
mez pevnosti v tahu 14 MPa ISO 527
tažnost na mezi kluzu 8 % ISO 527
tažnost na mezi pevnosti 150 % ISO 527
E modul pružnosti v ohybu 1100 MPa ISO 178
modul pružnosti v tahu 1550 MPa ISO 527
modul pružnosti v tahu 1550 MPa ISO 527
vrub. houževn. Charpy 23C 5 kj/m2 ČSN 64 0612
vrub. houževn. Charpy 20C 1.5 kj/m2 ČSN 64 0612
odolnost za tepla – Vicat 154 C ISO 306
tvrdost Shore D 70 ASTM D 2240
index izotakticity 98 % ISO 9113

Tyto výrobky mají preferenční původ v České republice.

Poznámka:
Data obsažená v tabulce představují typické hodnoty jednotlivých vlastností.
Jedná se o údaje informativního charakteru, tj. netvoří meze specifikací daného typu.

Zkušební protokol-pevnost podložek

Zkusebni Protokol 412501782 01 21.4.2018 1.1 MiB